70 10 10 75

Realkompetencevurdering - RKV

Realkompetencer er alt hvad man kan, uanset hvor og hvordan man har fået dem.

Disse realkompetencer har man mulighed for at få vurderet og evt. anerkendt i forhold til en uddannelse. På den måde kan man måske tage uddannelsen på kortere tid og/eller få papir på det man kan.

Det er vigtigt at vide, at man kun kan få foretaget en realkompetencevurdering i forhold til en bestemt uddannelse. Det er således ikke muligt at få en bred kompetencevurdering, der er uafhængig af en uddannelse.

Hvis RKV munder ud i, at den kan erstatte hele eller dele af indholdet i en uddannelse, kan uddannelsen gøres kortere. Det kan f.eks. være uddannelsen til ernæringsassistent. Realistisk kræver det, at man har arbejdet en del år i køkkenområdet og i fagets mange hjørner. Og måske også har AMU kurser.

Generelt om Realkompetencevurdering (RKV) og Individuel Kompetencevurdering (IKV)

Man starter med at få lavet en kompetencevurdering på den skole, der udbyder uddannelsen.

En kompetencevurdering er enten en Realkompetencevurdering (RKV) eller en Individuel Kompetencevurdering (IKV). Det er stort set det samme.

Man kan få foretaget RKV/IKV på

Realkompetencevurdering som medarbejder

a

Realkompetencevurdering som ledig

a

Værdien af realkompetencevurdering for virksomheder

a

Dit VEU-center hjælper med uddannelsesplanlægning i virksomheden

a
VEU-center | © 2017 Facebook Linkedin