70 10 10 75

Realkompetencevurdering - RKV

plus

Realkompetencevurdering er en anerkendelse af det, du kan. En realkompetence er noget, du kan bruge og vise i konkrete sammenhænge. Det, der tæller, er, at det er noget, du har lært og kan dokumentere det.
 
Realkompetencer er din samlede viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan du har fået dem.

Hvordan kommer jeg igang?

VEU-centret kan formidle kontakten til uddannelsesinstitutionen for dig, og herefter er det uddannelsesinstitutionen, der i samarbejde med dig laver realkompetencevurderingen

Min Kompetencemappe

Min Kompetencemappe, er et digitalt værktøj til at afdække og samle dine kompetencer, når du står overfor at søge job eller uddannelse. Mappen bruges blandt andet til at skabe overblik over dine realkompetencer forud for en realkompetencevurdering.

Realkompetencevurderingen munder ud i enten:

  • Et AMU-uddannelsesbevis – svarer til en hel arbejdsmarkedsuddannelse
  • Et AMU-kompetencebevis -  svarer til dele af en arbejdsmarkedsuddannelse
  • Vurdering af basale færdigheder i læsning/skrivning og/eller regning/matematik
  • Vurdering i forhold til optagelse på almen voksenuddannelse
  • Vurdering i forhold til optagelse på gymnasial uddannelse
  • Kompetencebevis til helt fag/enkeltfagsbevis i forhold til optagelse på videre uddannelse

Realkompetencebevis

Med et realkompetencebevis i hånden kan du:
  • få udarbejdet en plan, der afkorter og/eller tilrettelægger din uddannelse
  • få udstedt et uddannelsesbevis for dele af eller hele den pågældende uddannelse, som du kan vedlægge dit CV
  • få adgang til et kursus eller en uddannelse, som du ikke formelt opfylder adgangskravene til

Uddannelsesplanlægning i virksomheden

Er du i arbejde, kan realkompetencevurderingen tænkes ind i din arbejdsplads’ samlede strategi for medarbejdernes udvikling, og hvad der skal til for at fastholde medarbejderne.
 
Kontakt dit VEU-center, vi hjælper jer gerne med at lave en fælles uddannelsesplanlægning for jeres virksomhed og for de enkelte.
 

VEU-center | © 2017 Facebook Linkedin