70 10 10 75
Både private og offentlige virksomheder er pressede for at komme med gode svar på udfordringerne med at skaffe tilstrækkeligt kvalificerede medarbejdere. Arbejdsudbuddet er ikke stigende, men det er til gengæld den globale konkurrence og behovet for intelligent automatisering og digitalisering.
VEU-centrene i hele Danmark tilbyder vejledning omkring opkvalificering af dine medarbejdere - samtidig kan vi sikre, at din virksomhed fortsat kan fastholde et stærkt fokus på rekruttering af den rigtige arbejdskraft.
book en konsulentdit lokale veu center
De har sammenkoblet rekruttering og forretningsstrategi
De har overblik over eget rekrutteringsbehov og indgående viden om konkrete udfordringer med at skaffe nye medarbejdere
De arbejder systematisk med at definere og formidle jobkrav og karriereveje
De igangsætter en bred vifte af initiativer som skal sikre effektiv rekruttering nu og i fremtiden
De har indsatser for at gøre virksomheden til et attraktivt sted at arbejde, både i forhold til det sociale sammenhold og fleksibilitet og work-lifebalance
De har tydeliggjort udviklingsmuligheder og karriereveje
De har en fokuseret og ambitiøs efter- og videreuddannelsesindsats, både i forhold til at styrke medarbejdernes generelle kompetencer og virksomhedsspecifikke kompetencer
“Kvalificeret arbejdskraft” om fremtidens store udfordring for erhvervslivet
”Uddannelse kan løfte BNP med op til 96 mia. kr.”
”Danmark kommer til at mangle faglærte”
VEU-center | © 2018 Facebook Linkedin