70 10 10 75

SVU - Statens Voksen Uddannelsesstøtte

Hvem kan få SVU?

SVU - statens voksen uddannelsesstøtte - er en økonomisk støtte til beskæftigede, der ønsker at efter- eller videreuddanne sig på folkeskole-, gymnasialt eller videregående niveau. Du kan ikke få SVU til erhvervsuddannelse - se i stedet www.veug.dk. Går du på en videregående uddannelse, hvor du kan få SU, kan du ikke også få SVU.

SVU skal være med til at sikre, at arbejdsstyrken bliver dygtigere. Særligt skal mennesker med en kort uddannelse have mulighed for at videreudvikle deres kompetencer. Du kan få SVU, hvis du har arbejde.
  
Statens voksen uddannelsesstøtte gives til uddannelser på folkeskole- og gymnasialt niveau:
(Taksten i 2017 er 80% af højeste dagpengesats: 679,20 kr. pr. dag)

 • Forberedende Voksenundervisning (FVU)
 • Ordblindeundervisning (OBU) for voksne
 • Almen voksenuddannelse (AVU)
 • Gymnasial uddannelse 
 • Specialundervisning for voksne 
   
Herudover gives statens voksen uddannelsesstøtte også til uddannelser på videregående niveau:
 • Videregående voksenuddannelse (VVU)
 • Diplomuddannelse
 • Masteruddannelse 
 • Anden videregående uddannelse for voksne 
   
Læs mere om betingelser og muligheder med SVU.

Målretning af SVU

SVU er målrettet personer uden en videregående uddannelse, samt personer med en kort videregående uddannelse og personer med en forældet uddannelse.

Det er ikke muligt for personer, der har afsluttet en mellemlang videregående uddannelse eller en lang videregående uddannelse at få SVU til uddannelse på videregående niveau. Det er dog fortsat muligt for personer med en forældet mellemlang eller lang videregående uddannelse at få SVU til videregående uddannelse.


Pr. 1. juli 2016

Folketinget har vedtaget nye regler for Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) til videregående uddannelser. Med loven målrettes SVU til videregående uddannelser til personer, der ikke har gennemført en videregående uddannelse, og SVU-satsen til videregående uddannelse nedsættes fra 80 til 60 procent af dagpengenes højeste beløb.

Loven indebærer, at arbejdsgivere, der udbetaler sædvanlig løn under uddannelsen, i højere grad må bidrage økonomisk ved medarbejderens deltagelse i efter- og videreuddannelse i arbejdstiden.

De ændrede regler har virkning for ansøgninger modtaget hos SVU-administratorerne fra og med den 1. juli 2016. For ansøgninger modtaget før denne dato udbetales SVU med en sats på 80 procent af dagpengenes højeste beløb.


VEU-center | © 2017 Facebook Linkedin