70 10 10 75

Kompetenceudviklingsfonde

plus

Få tilskud til at dygtiggøre dig og dine medarbejdere

a

Alle ansatte på overenskomst har mulighed for at bruge midler fra en kompetencefond til efteruddannelse. Formålet med kompetencefonde er at give virksomheder og medarbejdere mulighed for at søge penge til efteruddannelse, så medarbejderne bevarer og styrker deres jobmuligheder på arbejdsmarkedet. 

Som arbejdsgiver har du et overblik over, hvilke kompetencefonde dine medarbejdere er tilknyttet. Fondene administreres lidt forskelligt, så vi anbefaler, at du læser mere på den enkelte fonds hjemmeside og følger vejledningen eller kontakter fonden pr. telefon.

Her er links til en række forskellige fonde:

Industrien

a

Bygge- og anlæg

a

Transport

a

Offentlig service

a

Privat service, hotel og restauration

a

Det grønne område

a
VEU-center | © 2017 Facebook Linkedin