70 10 10 75

FVU - Forberedende voksenundervisning

plus

Gør dig klar...

... til at tage en erhvervsuddannelse, fx til social- og sundhedsassistent, smed, automatiktekniker, industritekniker eller mange flere.

Læs mere om erhvervsuddannelser for voksne her

Med FVU kan du blive klar til at tage en erhvervsuddannelse eller til at tage de adgangsgivende eksamener på fx HF til en videregående uddannelse.

FVU dansk trin 4 og FVU matematik trin 2 – bestået – giver adgang til erhvervsuddannelser. Se mere her

FVU - forberedende voksenundervisning

- er et gratis tilbud til alle voksne, i job og ledige, der vil blive bedre til at læse, stave og skrive, forstå tal, regning og lære matematik. 
 
Du kan følge undervisningen i ét eller begge fag, og du kan kombinere det med en erhvervsuddannelse og efteruddannelse. VEU-centret hjælper dig med at kombinere de to forløb og sikrer, at du (og din arbejdsgiver) har overblik over økonomien.

FVU - dansk, når du vil være bedre til:
  • at skrive (f.eks. arbejdssedler, breve)
  • at læse (f.eks. arbejdsinstruktioner, tekster)
  • at stave (f.eks. endelser, stumme bogstaver mv.)
  • at hjælpe med lektier
     
FVU - matematik, hvis du gerne vil
  • være bedre til at regne
  • have bedre overblik over hverdagens tal
  • lære de grundlæggende ting i matematik
  • kunne hjælpe dine børn med matematik

Vurdering af basale færdigheder
Før undervisningen begynder, laver VUC eller uddannelsesinstitutionen en vurdering af dine basale færdigheder. På den måde sikres det, at din undervisning tager afsæt i det, du kan - og så bygger du ovenpå. Testen kan tages på papir eller pc.
 
Kontakt VUC eller ring til VEU-centret. Læs mere om økonomi (det er gratis).
 
Læs mere om forberedende undervisning på ug.dk

VEU-center | © 2017 Facebook Linkedin