70 10 10 75

EUV - Erhvervsuddannelse for voksne

plus

EUV - EUD?

a

Hvad er EUV?

a

EUV, Erhvervsuddannelse for voksne er et uddannelsesforløb målrettet personer over 25 år, hvor du opnår kompetencer på erhvervsuddannelsesniveau. Uddannelsesforløbet er som hovedregel kortere end en erhvervsuddannelse for personer under 25 år.

Er der adgangskrav til en EUV?

a

En EUV planlægges ud fra dine erfaringer

a

Uddannelsesforløbet tilrettelægges på baggrund af en realkompetencevurdering, du skal gennemføre i forbindelse med optagelse. Vurdering består af en generel vurdering og en skønsmæssig vurdering.

Den generelle vurdering bygger på faste kriterier for, hvad der vurderes som to års relevant erhvervserfaring i forhold til den pågældende uddannelse. 

Den skønsmæssige vurdering består af en individuel vurdering af dine øvrige erhvervede kompetencer, der kan give yderligere afkortning af skoleundervisningen.

Et realkompetencevurderende forløb kan vare fra 0,5 til 10 dage og gennemføres på den erhvervsskole, hvor du er tilmeldt uddannelsen.

Fra 1. juli 2016 bliver det muligt at få foretaget en kompetencevurdering forud for en eventuel uddannelse. På den måde kan kompetencevurderingen indgå i beslutninger om, hvilken løsning i forhold til efter- eller videreuddannelse der vil være bedst for den enkelte. 
De kompetencevurderinger, som fremover bliver foretaget inden elevens optag på en erhvervsuddannelse for voksne (euv), vil være bindende. Det vil sige, at der ikke foretages en ny vurdering, når eleven er optaget på uddannelsen. 
Vurderingen er fortsat en del af uddannelsen, men nu kan den også gennemføres som enkeltfag uden for resten af uddannelsen. 

Hvad får jeg ud af en EUV?

a

Kort sagt får du en erhvervsuddannelse på kortere tid.

Hvad indeholder en EUV?

a

Dit uddannelsesforløb afhænger af den erfaring og uddannelse, som du har i forvejen.

Din baggrund

Vurdering af kompetencer

Grundforløb

Hovedforløb

EUV 1

Over 25 år

Minimum 2 års relevant erhvervserfaring

½ - 10 dage

0 uger

Standardiseret euv-hovedforløb med skoleundervisning, men uden praktik

EUV 2

Over 25 år

Nogen uddannelses- og/eller erhvervserfaring

½ - 10 dage

Op til 20 uger

Standardiseret euv-hovedforløb med skoleundervisning og op til 2 års praktik

EUV 3

Over 25 år

Ingen erhvervserfaring

 

½ - 10 dage

Op til 20 uger

Hovedforløb og fuld praktikforløb (svarende til EUD for personer under 25 år)

Hvor lang tid tager en EUV?

a

Hvordan finder jeg ud af hvilke fag jeg vil uddannes til?

a

Økonomien bag EUV

a

Din økonomi under EUV-forløbet afhænger af flere forhold; om du er i beskæftigelse eller ledig, eller ikke tilhører en af grupperne og om du har behov for praktik under uddannelsen.

Økonomien hvis du er i arbejde

a

Økonomien hvis du er ledig

a

Økonomien hvis du hverken er ledig eller ansat

a

Læs mere om SU, elevløn og endnu mere om EUV

a
VEU-center | © 2017 Facebook Linkedin