70 10 10 75

Efteruddannelse for ledige

Som ledig har du god mulighed for at efteruddanne dig. Du kan deltage i kurser eller anden uddannelse, og der er også særlig efteruddannelse tilrettelagt for dig, som er ledig.

plus

Er du under 25 år og uden uddannelse, har du som ledig på kontanthjælp pligt til at påbegynde en uddannelse. Er du over 25 og blevet ledig, bør du aftale et møde med Jobcentret og få overblik over, hvilke muligheder du har for efteruddannelse. 

Kontakt dit VEU-center - vi kan vejlede dig i efteruddannelse for ledige.

Hvad gør jeg som ledig?

a

Er du forsikret ledig (dvs. dagpengeberettiget), kan du deltage i 6 ugers jobrettet uddannelse fra første ledighedsdag. Uddannelsesinstitutionerne gør meget ud af at lave særlige pakker til dig, som er ledig. Pakkerne er skruet sådan sammen, at du når rigtig meget på relativ kort tid.

Find inspiration på ug.dk, hvor du kan læse om alle uddannelser i Danmark eller få rådgivning på eVejledning.dk – her kan du chatte, sms'e og ringe til en rådgiver, der kan guide dig til den uddannelse, du gerne vil tage.

Er du ledig i 2. ledighedsperiode, anbefaler vi at få lavet en jobplan hos Jobcentret. En jobplan giver mulighed for at efteruddanne dig, mens du er ledig.
Det er også her, det kan blive interessant for dig at se på jobmulighederne inden for dit nuværende fag. Er de gode eller skulle du måske overveje en ny uddannelse for ikke at forblive ledig?

Jobcentret og VEU-centret samarbejder om at hjælpe dig på vej.

Hvilke uddannelsesmuligheder har jeg som ufaglært?

a

Er du ufaglært og ledig er tiden måske inde til at tage næste skridt - At blive faglært eller at gå i gang med en almen uddannelse? Med et svendebevis har du papir på det, du kan og med den praktiske erhvervserfaring fra dit tidligere job er du måske tættere på en fremtid som faglært end du går og tror.

Læs hvad en realkompetencevurdering kan gøre for dig.
Læs mere om hvad ervhervsuddannelse for voksne er.

Læs mere om arbejdsmarkedsuddannelser - AMU

a

Læs mere om Almen voksenuddannelse - AVU

a

Hvilke uddannelsesmuligheder har jeg som faglært?

a

Er du ledig med en uddannelse som faglært har du ud over adgang til arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) for at opdatere eller opgradere dine kvalifikationer inden for dit fagområde også adgang til almene uddannelser og fx ordblindeundervisning: Almen voksenuddannelse - AVU - er enkeltfagsundervisning for voksne i almene fag på et grundlæggende niveau.

Hvis du i stedet vil videreuddanne dig, kan en erhvervsakademiuddannelse være et godt bud. Der findes omkring 27 erhvervsakademiuddannelser, som varer omkring 2 år. På de to år er der teoretisk undervisning på uddannelsesstedet og ofte består uddannelsen også af en virksomhedspraktik af mindst 3 måneders varighed.

VEU-center | © 2017 Facebook Linkedin