70 10 10 75

Deltagerbetaling på almene uddannelser

Priser pr. 1. august 2016

  • Kernefag, herunder dansk, dansk som 2. sprog, engelsk, matematik, naturvidenskab, historie, tysk og fransk kr. 120,- pr. fag
  • Fag på F, E, D niveau kr. 240,-
  • Øvrige fag kr. 1.190,- pr. fag
  • HF og STX, herunder biologi, dansk, engelsk, fransk, fysik, geografi, historie, kemi, matematik, psykologi, religion, samfundsfag, tysk, naturvidenskabelige fag og kultur- og samfundsfag kr. 450,- pr. fag
Der er mulighed for at søge SVU (Statens VoksenUddannelsesstøtte), efter gældende regler. 

Tilmelding til AVU og enkeltfag sker direkte på dit lokale VUC (Voksen UddannelsesCenter). 

VEU-center | © 2017 Facebook Linkedin