70 10 10 75

Befordringstilskud og mindsteudbetaling

Man kan ikke søge om befordringstilskud, uden man samtidig søger om VEU-godtgørelse. Det betyder at man ikke kan søge om befordringstilskud alene.
 
Læs mere om betingelserne, for at søge om befordringstilskud her
 
Fra 1. januar 2017 udgør befordringstilskuddet kr. 0,97 pr. km.
 
Bagatelgrænse for befordringstilskud
Hvis det samlede befordringstilskud er under 36,54 kroner, udbetales det ikke. Der kan dog godt blive udbetalt mindre end 36,54 kroner i den enkelte udbetaling, så længe det samlede tilskud for hele perioden med uddannelse er mindst 36,54 kroner.
  • Der ydes tilskud til daglig befordring mellem bopæl og uddannelsessted for de kilometer, der ligger ud over de første 24 km, dog højest for 576 km pr. dag.
  • Der ydes tilskud til ud- og hjemrejse i forbindelse med indkvartering samt rejser i forbindelse med weekender og helligdage, dog højest 400 km pr. rejse.
  • Der ydes ikke tilskud til befordring mellem indkvarteringssted og uddannelsessted.

VEU-center | © 2017 Facebook Linkedin