70 10 10 75

AVU - Almen Voksenuddannelse

plus

Almen voksenuddannelse, AVU, er enkeltfags-undervisning for voksne i almene fag på et grundlæggende niveau. Niveauet på AVU kan sammenlignes med folkeskolens 8., 9. og 10. klasse. I nogle fag er der også basisundervisning. Den er for dig, som har gavn af at starte helt forfra med et eller flere fag.

Du kan afslutte AVU-fag med prøver. Prøverne har samme værdi som folkeskolens afsluttende prøver og giver dig adgang til de samme uddannelser.

Alle, der er fyldt 18 år, kan deltage i undervisningen. For at blive optaget skal du tilmelde dig AVU-undervisning hos VUC. Inden du starter på uddannelsen, får du mulighed for at tale med en studievejleder. Det sikrer, at du starter på det rigtige trin.

Undervisningen foregår på voksenuddannelsescentre, VUC, eller kan efter aftale foregå ud af huset (virksomheder). Der findes både dag- og aftenhold.

Almen voksenuddannelse - AVU - består af en række enkeltfag

Der findes kernefag: 

 • Dansk 
 • Dansk som andetsprog 
 • Engelsk
 • Matematik
 • Naturvidenskab
 • Historie
 • Samfundsfag
 • Tysk
 • Fransk

Der findes tilbudsfag:

 • Billedkunst
 • Formidling
 • Grundlæggende it
 • Idræt
 • Latin
 • Livsanskuelse
 • Psykologi
 • Samarbejde og kommunikation

Fagene kan skifte fra VUC til VUC. Man kan gå til ét eller flere fag ad gangen.

Læs mere om økonomien bag almen voksenuddannelse her

Holdundervisning eller fleksibel tilrettelæggelse

Undervisningen i AVU fagene tilbydes som:

 1. Klasseundervisning
 2. Enkeltfag på hold
 3. Internetbaseret undervisning - flex/åbent VUC
 4. Selvstudium

På alle VUC'er er der desuden mulighed for at deltage i værkstedsundervisning som supplement til den øvrige undervisning.

Har du i stedet behov for hjælp til dansk eller matematik? Læs mere om FVU her

Virksomhedsforlagte forløb

Almen Voksenuddannelse - AVU - kan etableres som virksomhedsforløb efter aftale.

Det kan være fulde undervisningsforløb eller et udpluk af elementer fra de enkelte fag, der tilrettelægges. 

VEU-center | © 2017 Facebook Linkedin